본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các bạn học viên có thể học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Viện ngôn ngữ quốc tế.Đại học SungWoon Trường ngoại ngữ quốc tế

Giới thiệu

HOME > Trường ngoại ngữ quốc tế > Giới thiệu

Mục đích thành lập

sự đồng đều về học tập, kiêm toàn trí nhân dũng, tinh thần đạo đức

Viện ngôn ngữ quốc tế được thành lập với mục đích đào tạo tiếng Hàn Quốc cho người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc, Hàn kiều đang sinh sống ở nước ngoài, những người nước ngoài có nhu cầu muốn học tiếng Hàn Quốc để có thể đào tạo nhân tài toàn cầu, góp phần vào sự phát triển của nhân loại và dẫn đầu thời đại quốc tế hóa bằng “sự đồng đều về học tập, kiêm toàn trí nhân dũng, tinh thần đạo đức”.

ặc điểm

Đào tạo tiếng Hàn thực tế định hướng trọng tâm là giao tiếp
Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng
Chương trình học được đúc rút qua phân tích nhu cầu của học viên
Các lớp luyện thi TOPIK
Cung cấp nhiều học bổng đa dạng