본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các bạn học viên có thể học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Viện ngôn ngữ quốc tế.Đại học SungWoon Trường ngoại ngữ quốc tế

nhân viên và số điện thoại liên lạc

HOME > Trường ngoại ngữ quốc tế > nhân viên và số điện thoại liên lạc

조직도 및 연락처의 구분, 이름, 담당업무, 내선번호, 이메일을 나타낸 표
Phân loại Họ tên Nghiệp vụ Số điện thoại Email
Thay mặt viện trưởng Lee San Ha Đào tạo tiếng Hàn 054-330-8721 Korean@sdc.ac.kr
Phụ trách Lee Wook Jin Hành chính 054-330-8769 ofofarmer@sdc.ac.kr
Giảng viên Đào tạo tiếng Hàn 054-330-8768