본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các bạn học viên có thể học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Viện ngôn ngữ quốc tế.Đại học SungWoon Trường ngoại ngữ quốc tế

chương trình đặc biệt

HOME > Khóa học tiếng hàn > chương trình đặc biệt

Giới thiệu khóa học đặc biệt

Nội dung và thành phần của khóa học tiếng Hàn đặc biệt được tổ chức khác nhau tùy theo nhu cầu của người học và các tổ chức ủy thác, hiện nay chúng tôi đã tổ chức một chương trình phù hợp với nhu cầu của các tổ chức ủy thác. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các lớp luyện thi TOPIK và các chương trình trải nghiệm văn hóa cho sinh viên của Viện ngôn ngữ quốc tế.

Các lớp học

Lớp luyện thi TOPKIK(trong kỳ nghỉ), Lớp trải nghiệm văn hóa(cuối tuần)