본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các bạn học viên có thể học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Viện ngôn ngữ quốc tế.Đại học SungWoon Trường ngoại ngữ quốc tế

Thông tin tuyển sinh

HOME > Thông tin tuyển sinh

1. 1. Đơn vị tuyển sinh và số lượng tuyển sinh

2. Điều kiện tuyển sinh

Phải là các cá nhân có đủ điều kiện dưới đây cho đến trước khi khai giảng khóa học tiếng Hàn mỗi quý. Tuy nhiên việc cá nhân có đủ điều kiện hay không sẽ do Ủy ban điều hành Học viện ngôn ngữ quốc tế trực thuộc trường Đại học của chúng tôi quyết định.

3. Lịch nhập học

전형일정의 구분별 2019학년도 1분기, 2019학년도 2분기, 비고(장소)를 나타낸 표
Phân loại Lịch trình Ghi chú (Địa điểm)
Quý 1 Quý 2
Tiếp nhận hồ sơ Đầu tháng 1 hàng năm
(Tiếp nhận hằng ngày)
Đầu tháng 4 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Thẩm tra hồ sơ Trung tuần tháng 1 hàng năm Trung tuần tháng 4 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Xin nhập học Cuối tháng 1 hàng năm Cuối tháng 4 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Xét tuyển sinh Đầu tháng 2 hàng năm Đầu tháng 5 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Thông báo trúng tuyển Trung tuần tháng 2 hàng năm Trung tuần tháng 5 hàng năm Thông báo riêng
Xin cấp thị thực Trung tuần tháng 2 hàng năm Trung tuần tháng 5 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Gửi thư trúng tuyển Trung tuần tháng 2 hàng năm Trung tuần tháng 5 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Đăng ký người trúng tuyển Đến cuối tháng 2 hàng năm Cuối tháng 5 hàng năm Phòng hỗ trợ hành chính và các chi nhánh của Ngân hàng Daegu, ngân hàng Kookmin trên toàn quốc
Thi phân lớp Tiến hành vào tháng 2~ trung tuần tháng 3 hàng năm

※ Cuộc thi năng lực tiếng hàn được tiến hành giới hạn trong những người được lựa chọn là đối tượng ứng thí và kết quả lựa chọn sẽ được công bố khi thông báo trúng tuyển.

Tiến hành vào tháng 5~ trung tuần tháng 6 hàng năm

※ Cuộc thi năng lực tiếng hàn được tiến hành giới hạn trong những người được lựa chọn là đối tượng ứng thí và kết quả lựa chọn sẽ được công bố khi thông báo trúng tuyển.

Viện ngôn ngữ quốc tế
Nhập học Tháng 3 hàng năm Tháng 6 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
전형일정의 구분별 2019학년도 1분기, 2019학년도 2분기, 비고(장소)를 나타낸 표
Phân loại Lịch trình Ghi chú (Địa điểm)
Quý 3 Quý 4
Tiếp nhận hồ sơ Tuần 1 tháng 7 hàng năm
(Tiếp nhận hằng ngày)
Tuần 1 tháng 10 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Thẩm tra hồ sơ Tuần 2 tháng 7 hàng năm Tuần 2 tháng 10 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Xin nhập học Tuần 3 tháng 7 hàng năm Tuần 3 tháng 10 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Xét tuyển sinh Tuần 1 tháng 8 hàng năm Tuần 1 tháng 11 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Thông báo trúng tuyển Tuần 2 tháng 8 hàng năm중 Tuần 2 tháng 11 hàng năm Thông báo riêng
Xin cấp thị thực Tuần 3 tháng 8 hàng năm Tuần 3 tháng 11 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Gửi thư trúng tuyển Tuần 4 tháng 8 hàng năm Tuần 4 tháng 11 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế
Đăng ký người trúng tuyển Tuần 4 tháng 8 hàng năm Tuần 4 tháng 12 hàng năm Phòng hỗ trợ hành chính và các chi nhánh của Ngân hàng Daegu, ngân hàng Kookmin trên toàn quốc
Thi phân lớp Tiến hành vào tháng 8~ trung tuần tháng 9 hàng năm

※ Cuộc thi năng lực tiếng hàn được tiến hành giới hạn trong những người được lựa chọn là đối tượng ứng thí và kết quả lựa chọn sẽ được công bố khi thông báo trúng tuyển.

Tiến hành vào tháng 11~ trung tuần tháng 12 hàng năm

※ Cuộc thi năng lực tiếng hàn được tiến hành giới hạn trong những người được lựa chọn là đối tượng ứng thí và kết quả lựa chọn sẽ được công bố khi thông báo trúng tuyển.

Viện ngôn ngữ quốc tế
Nhập học Tuần 1 tháng 8 hàng năm Tuần 1 tháng 12 hàng năm Viện ngôn ngữ quốc tế

※ Lịch trình bên trên có thể thay đổi tùy theo tình hình của nhà trường và Viện ngôn ngữ quốc tế.

※ Luôn tiếp nhận hồ sơ cho các khóa học của Viện ngôn ngữ quốc tế

4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cần nộp

5. Phương pháp tuyển chọn

6. Những điều thí sinh ứng tuyển cần chú ý