본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các bạn học viên có thể học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Viện ngôn ngữ quốc tế.Đại học SungWoon Trường ngoại ngữ quốc tế

quá trình chính quy

HOME > Khóa học tiếng hàn > quá trình chính quy

Giới thiệu khóa học chính

Mục tiêu đào tạo theo tiêu chuẩn và theo từng cấp

수준 및 급별 교육목표의 수준, 급수, 교육목표를 나타낸 표
Tiêu chuẩn Số cấp Mục tiêu đào tạo
Sơ cấp Cấp 1 Sử dụng các mẫu câu và ngữ pháp cơ bản để thiết lập các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết cơ bản. Làm quen với các biểu hiện liên quan đến chủ đề riêng tư và quen thuộc như bản thân, gia đình, sở thích, thời tiết…
Cấp 2 Học viên có thể trao đổi với nhau một cách tự nhiên trong tình huống thực tế thông qua việc học các cấu trúc phức tạp một cách tương đối ổn định và các vở kịch nhập vai đa dạng.
Trung cấp Cấp 3 Học viên có thể sử dụng một cách tự nhiên cấu trúc ngữ pháp kính ngữ và nâng cao năng lực bằng cách tham gia đối thoại hằng ngày mà không gặp trở ngại gì với người Hàn Quốc. Phát triển trình độ tiếng Hàn trong các tình huống đa dạng thông qua các hoạt động như “Phỏng vấn/ diễn kịch”.
Cấp 4 Không chỉ làm quen với các biểu hiện chi tiết hay được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của xã hội Hàn Quốc mà còn học sự khác biệt về ngữ cảnh, thay đổi theo âm điệu. Một số giờ học sử dụng báo chí, phương tiện truyền thông hay giờ học thảo luận sẽ được đưa vào để học viên có thể làm quen với các bài hội thoại phức tạp hơn trong thực tế.
Cao cấp Cấp 5 Nâng cao năng lực hiểu và các biểu hiện cao cấp dựa trên nền tảng ngữ pháp tiếng Hàn và khả năng nghe, nói, đọc, viết đã được học ở lớp sơ cấp và trung cấp. Ngoài ra, học viên sẽ được tiếp cận với các cuộc hội thoại chưa được học như về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa Hàn Quốc, làm quen và phân biệt các biểu hiện phù hợp với tình huống chính thức, không chính thức, phân biệt ngôn ngữ nói và viết, ngôn ngữ riêng tư.
Cấp 6 Tiến hành cho học viên có thể trao đổi trong tình huống chính thức và có thể truyền đạt ý kiến của mình một cách logic trên nền tảng ngôn ngữ và câu đã học trong thời gian qua. Ngoài ra, sinh viên sẽ được bồi dưỡng năng lực ở mức độ có thể thảo luận với sinh viên Hàn Quốc về các chủ đề chuyên sâu như lịch sử, văn học, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội…